- விளையாட்டு

இந்தியாவிற்கு மீண்டும் பெருமை சேர்த்த வேலம்மாள் சதுரங்க வீரர்கள்!

உலகளவில் சிறந்த சதுரங்கப் பயிற்சி  வீரர்களை இணையவழியில் தேர்ந்தெடுக்கும் 2020ஆம் ஆண்டிற்கான  FIDE  உலகளாவிய இணையவழிப் பயிற்சி வீரர்கள் மற்றும் இளையோருக்கான விரைவு சதுரங்கப் போட்டிகள் சமீபத்தில்…

Read More