- பொது

இந்தியாவின் நம்பகத்தன்மைகுறித்து வெளியுறவுச் செயலர் ஹர்ஷ் வர்தன் ஷ்ரிங்லா!

, தொற்றுநோய்க்குப் பிறகு உலகளாவிய சமூகத்தில் இந்தியாவின் நம்பகத்தன்மை எவ்வாறு உயர்ந்துள்ளது என்பதை ஒரு திறந்த தலையங்கம் மூலம் விளக்குகிறார்! 26 நவம்பர் , நியூ டெல்லி…

Read More

- பொது

நெக்ஸ்ட்ரா (Nxtra) பை ஏர்டெல்-ன் புதிய 38 MW ஹைப்பர்ஸ்கேல் டேட்டா சென்டர் சென்னையில் தொடக்கம்!

சென்னையில் அறிமுகப்படுத்தப்படும் நெக்ஸ்ட்ரா பை ஏர்டெல்-ன் மூன்றாவது பெரிய டேட்டா சென்டர், இப்போது 11 பெரிய மற்றும் 120 டேட்டா சென்டர்களில் இந்தியாவில் தனது வலையமைப்பின் தலைமையை…

Read More