- பொது

500 மில்லியன் யுஎஸ். டாலரை கடக்கும் அதானி எண்ணூர் கண்டெய்னர் முனையம்!

இந்திய – ஆஸ்திரேலிய நாடுகளுக்கிடையிலான பொருளாதார ஒத்துழைப்பு மற்றும் வர்த்தக ஒப்பந்தத்தின் (ECTA) கீழ் ஏற்றுமதி செயல்பாடுகளை ஏதுவாக்கும் அதானி எண்ணூர் கண்டெய்னர் முனையம் இந்த நிதியாண்டில்…

Read More