- பொது

NIIT Ltd. இந்தியாவில் எதிர்காலத்திற்குத் தயாராக உள்ள திறன் குழுவை வலுப்படுத்துவதற்கான முயற்சிகளை அறிவிக்கிறது!

NIIT Ltd. இந்தியாவில் எதிர்காலத்திற்குத் தயாராக உள்ள திறன் குழுவை வலுப்படுத்துவதற்கான முயற்சிகளை அறிவிக்கிறது! பொறியியல் டிப்ளமோ வைத்திருப்பவர்களுக்கான திட்டங்களை அறிமுகப்படுத்துகிறது சென்னை, மார்ச் 30, 2022:…

Read More