- பொது

மாணவர்களின் மருத்துவ கனவை நனவாக்கும் எடுடெல் அகாடமி (EDUTEL ACADEMY)

மாணவர்களின் மருத்துவ கனவை நனவாக்கும் எடுடெல் அகாடமி (EDUTEL ACADEMY) இன்றைய சூழலில் லட்சக்கணக்கான மாணவர்களுக்கு, எதிர்காலத்தில் மருத்துவராகவும், பொறியாளராகவும் ஆக வேண்டும் என்ற கனவும், லட்சியமும்…

Read More