- பொது

‘போதைக்கு எதிரான போர்’ குறும்படம் வெளியீடு!

போதைப்பொருள் பழக்கத்திற்கு எதிரான விழிப்புணர்வு குறும்படம் ( War On Drugs) ‘போதைக்கு எதிரான போர்’ என்ற தலைப்பில், * வேலூர் காவல்துறை டிஐஜி டாக்டர் Z…

Read More

- பொது

Vitesco Technologies Expert Appointed as Member of the Sustainable Finance Advisory Committee of the Federal German Government

Vitesco Technologies Expert Appointed as Member of the Sustainable Finance Advisory Committee of the Federal German Government June28,2022–AnjaRiveradelaCruz,headofSustainabilityatVitescoTechnologies,hasrecentlybeenappointedasamemberoftheGermangovernment’sSustainableFinanceAdvisoryCommittee.Inthispanelofeminentprofessionals,shecontributesherprovenexpertiseinsustainabilitymanagementandanautomotive-industryperspective.Thecommitteecomprises34expertsfromthefinancialandrealeconomy,civilsocietyandacademia.TheyadvisetheGermangovernmentontheimplementationandfurtherdevelopmentofitssustainablefinancestrategy. The work…

Read More