- பொது

சோனி பிபிசி எர்த் ‘ஜேம்ஸ் வெப் : $10 பில்லியன் விண்வெளி தொலைநோக்கி!

இந்த ஆகஸ்ட்டில் மேலும் மற்ற நிகழ்ச்சியுடன் அறிவுசார் பயணத்திற்கு தயாராகுங்கள், ‘ஜேம்ஸ் வெப் : $10 பில்லியன் விண்வெளி தொலைநோக்கி! விண்வெளியில் மனிதகுலத்தின் ஈர்ப்பு மற்றும் மேலும்…

Read More