- பொது

வேல்ஸ் பல்கலைக்கழகத்தின் பட்டமளிப்பு விழாவில் ஆளுநர் திரு. R.N.ரவி

வேல்ஸ் பல்கலைக்கழகத்தின் 12 வது பட்டமளிப்பு விழாவில் சிறப்பு அழைப்பாளராக மாண்புமிகு தமிழ்நாடு ஆளுநர் திரு. R.N.ரவி அவர்கள் கலந்துகொள்கிறார் – வேல்ஸ் பல்கலைக்கழக வேந்தர் Dr.…

Read More