- பொது

உணவுக் கூடையைப் பன்முகப்படுத்த மரபணு மாற்ற தொழில்நுட்பத்தை அணுகுதல்!

உணவுக் கூடையைப் பன்முகப்படுத்த மரபணு மாற்ற தொழில்நுட்பத்தை அணுகுதல் – டாக்டர் ரத்னா கும்ரியா, இயக்குனர்-பயோடெக்னாலஜி, விவசாயத்தில் புதுமைக்கான கூட்டணி உலக மக்கள் தொகையில் சுமார் 45%…

Read More

- பொது

QuEST குளோபல் அதன் பொறியியல் புத்தாக்கப் போட்டியான ‘இன்ஜீனியம்’ இன் முதல் 10 இறுதிப் போட்டியாளர்களை அறிவித்துள்ளது!

QuEST குளோபல் அதன் பொறியியல் புத்தாக்கப் போட்டியான ‘இன்ஜீனியம்’ இன் முதல் 10 இறுதிப் போட்டியாளர்களை அறிவித்துள்ளது! Chennai, பிப்ரவரி 3, 2022: ஒரு உலகளாவிய தயாரிப்பு…

Read More