ஆன்மீகம்

- ஆன்மீகம்

ஸ்ரீ ஆத்ம சித்தர் லட்சுமி அம்மா!

ஸ்ரீ ஆத்ம சித்தர் லட்சுமி அம்மா நிகழ்ச்சி நிரலில் முதல் நிகழ்ச்சியாக மாற்றுத் திறனாளிகளின் கலை நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. இரண்டாவதாக, ஸ்ரீ ஆத்ம சித்தர் லட்சுமி அம்மா…

Read More

- ஆன்மீகம்

காந்தி படத்தில் வைக்கம் விஜயலட்சுமியின் பாடல்!

‘வெல்கம் பேக் காந்தி’ படத்திற்காக வைக்கம் விஜயலட்சுமி பாடிய படலை வெளியிட்டார் மகாத்மா காந்தியின் தனிச் செயலர் திரு வி. கல்யாணம். ‘ஏக்லா சலோ ரே. என்பது…

Read More