காலேஜ் கேம்பஸ்

- காலேஜ் கேம்பஸ்

‘ஷா-கலா உட்சவ் -2023’ கலைநிகழ்ச்சி!

ஸ்ரீ ஷங்கர்லால் சுந்தர்பாய் ஷசுன் ஜெயின் மகளிர் கல்லூரியும் அகத்தர மதிப்பீட்டுக் குழுவும் இணைந்து தேனாம்பேட்டை நாரதகான சபாவில் 15 ஆம் ஆண்டு ‘ஷா-கலா உட்சவ் -2023’…

Read More