வணிகம்

- பொது, வணிகம்

Ujjivan SFB Q4 FY23 Results: Milestone year; Setting new benchmarks

மைல்கல் ஆண்டு; புதிய வரையறைகளை அமைக்கிறது Q4/ FY23க்கு ₹310 கோடி/₹1,100 கோடியில் PAT உடன் அனைத்து அளவுருக்களிலும் எப்போதும் சிறந்த செயல்திறன் Q4/ FY23க்கு ₹6,001…

Read More

- வணிகம்

பங்கு விற்பனையில் அடியெடுத்து வைக்கும் பாண்டம் எப் எக்ஸ் (PhantomFX) நிறுவனம்!

இந்தியாவின் முன்னணி காட்சிக்கலைப் படப்பிடிப்புக் கூடங்களில் (VFX Studios) ஒன்றான பாண்டம் டிஜிட்டல் எபெக்ட்ஸ் லிமிடெட் (PhantomFX) நிறுவனம், உலகம் முழுவதும் பல திரைப்படங்களுக்கும், இணையத் தொடர்களுக்கும்,…

Read More

- வணிகம்

இந்தப் பிரைம் டேவில் வகைப்பிரிவுகள் அனைத்திலும் இந்தியாவின் 96% க்கும் அதிகமான அஞ்சல்குறியீடுகளில் இருந்து பிரைம் உறுப்பினர்கள் வாங்கினார்கள்!

  இந்தப் பிரைம் டேவில் வகைப்பிரிவுகள் அனைத்திலும் இந்தியாவின் 96% க்கும் அதிகமான அஞ்சல்குறியீடுகளில் இருந்து பிரைம் உறுப்பினர்கள் வாங்கினார்கள்!  பிரைம் டேவுக்கு லீட்–அப் ஆன மாதத்தில்…

Read More