பொது

- பொது

ஃபேபிண்டியா கொண்டாட்டம்!

சென்னை, 19 மே 2023: இந்த கோடை காலம் வித்தியாசமாக இருக்கும். ஃபேபிண்டியா "Big Summer" மூலம் சூரியனுக்குக் கீழே உள்ள அனைத்தையும் உங்களுக்குக் கொண்டு வருகிறது.…

Read More

- பொது

முன்னாள் ராணுவ வீரர்களின் குழந்தைகளுக்கான கல்விக் கட்டணத்தில் 100% சலுகை வழங்கும் வேல்ஸ் பல்கலைக்கழகம்

வேல்ஸ் பல்கலைக்கழகம் ஒவ்வொரு ஆண்டும் தகுதியான மாணவர்களின் நலனுக்காக பல்வேறு உதவித்தொகை திட்டங்களை வழங்கிவருகிறது. இத்தகைய திட்டங்கள் அவர்களின் கனவுப் படிப்புகளைத் தொடர உதவுகிறது. மேலும், வேல்ஸின்…

Read More