பொது

- பொது

குழந்தைகளுக்கு உகந்த சிறப்பம்சங்களுடன் காசாகிராண்டு ராயல்!

காசாகிராண்டின் தனித்துவம் மிக்க குழந்தைகளுக்கு உகந்த சிறப்பம்சங்களுடன், காசாகிராண்டு ராயல் அறிமுகம் வயது வந்தவர்களுக்கு ஒரு பகட்டான வாழ்வியலையும், பிள்ளைகளுக்கு வசீகரமான ஒரு உலகையும் கொடுப்பதை முன்னிட்டு…

Read More

- பொது

அப்சொல்யூட் பார்பிக்யூ வழங்கும் ‘பாரசீக உணவுத் திருவிழா’!

இந்தியாவின் பிரபல க்ரில் உணவகமான அப்சொல்யூட் பார்பிக்யூ உங்களுக்காகப் ‘பாரசீக உணவுத் திருவிழாவை’ கொண்டாட உள்ளது  பண்டைய பிரம்மாண்ட பாரசீக சாம்ராஜ்யத்தைப் போலவே அவர்கள் வழங்கும் பஃபே…

Read More