ஆரோக்யம்

- ஆரோக்யம்

சிகிச்சைக்கு வயது தடையில்லை!

சிகிச்சைக்கு வயது ஒரு தடையில்லை. எண்பதுகளில் இருக்கும் வயதான ஒருவரது மூளையிலிருந்த பெரிய கட்டியை, ரேடியல் சாலையிலுள்ள காவேரி மருத்துவமனையில் வெற்றிகரமாக அகற்றியுள்ளனர். சென்னை, இந்தியா (25…

Read More