ஆரோக்யம்

- ஆரோக்யம்

டாக்டர் மோகன்ஸ் நீரிழிவு சிறப்பு சிகிச்சை மையம் நடத்திய உலக நீரிழிவு தினம்!

டாக்டர் மோகன்ஸ் நீரிழிவு சிறப்பு சிகிச்சை மையத்தால் நடத்தப்பட்ட உலக நீரிழிவு தின நிகழ்வில் நீரிழிவை தாங்களே வெற்றிகரமாக போரிட்டு வென்ற அல்லது நெருங்கிய குடும்ப உறுப்பினர்…

Read More

- ஆரோக்யம்

ஹீரோ பட தலைப்பு விவகாரம்!

நான் “Tribal Arts” நிறுவனம் சார்பாக தமிழ் தயாரிப்பாளர்கள் சங்கத்தில் உறுப்பினராக இருக்கிறேன் (Mem No: 3812). எனது நிறுவனத்தின் பெயரில் கடந்த 04.07.2017- அன்று “ஹீரோ”…

Read More