வணிகம்

- வணிகம்

புதிய 3DX ecoXPERT-ஐ அறிமுகம் செய்யும் ஜேசிபி இந்தியா!

 எரிபொருள் மற்றும் பராமரிப்பு செலவில் கணிசமான சேமிப்பை வழங்குமாறு வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கிறது ·       “இன்டெலிபெர்ஃபார்மன்ஸ்” என்பதோடு இது ஒருங்கிணைக்கப்பட்டிருக்கிறது கட்டுமானம் மற்றும் அகழ்வு பணிகளில் ஈடுபடுத்தக்கூடிய சாதனங்கள் துறையில்…

Read More