- பொது

Reckitt – Oxford Economic Report

Reckitt – Oxford Economic Report

இந்தியப் பொருளாதாரம் மற்றும் சமுதாயத்திற்கு ரெக்கிட் தரும் ஆதரவை ஆக்ஸ்போர்டு பொருளாதாரம் சிறப்பித்துக் காட்டுகிறது

ஆக்ஸ்ஃபோர்டு எகனாமிக்ஸின் ஒரு புதிய, சுதந்திரமான அறிக்கை கூறுகிறது: :

  • 2021ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவின் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்திக்கு ரெக்கிட் ரூபாய் 8பில்லியன் (£775மில்லியன்)பங்களித்துள்ளது
  • ரெக்கிட் ஊழியர்கள் பொதுவாக இந்தியாவின் பொருளாதாரத்திற்கு தேசிய சராசரியை விட 6மடங்கு பங்களிப்பை வழங்குகிறார்கள்[1]
  • 2021ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவின் பொருளாதாரம் முழுவதிலும்,69,000க்கும் மேற்பட்ட வேலைகளை ரெக்கிட்ஆதரித்துள்ளது.

நேஷனல், 08 ஆகஸ்ட்2022 – ரெக்கிட்டின்முதல்மூன்றுசந்தைகளில்ஒன்றானஇந்தியாவில்,ரெக்கிட்பென்கிஸர்குரூப்plc (“ரெக்கிட்”)இன்குறிப்பிடத்தக்கபொருளாதாரதாக்கம்குறித்தஅதன்சுதந்திரமானபகுப்பாய்வைஆக்ஸ்போர்டுஎகனாமிக்ஸ்இன்றுவெளியிட்டது. உடல்நலம், சுகாதாரம்மற்றும்ஊட்டச்சத்துதயாரிப்புகளில்உலகளாவியமுன்னணியில்உள்ளரெக்கிட், 2021 ஆம்ஆண்டில்இந்தியாவின்மொத்தஉள்நாட்டுஉற்பத்தியில் (ஜிடிபி) மொத்தம்ரூபாய்78.8 பில்லியன் (£775 மில்லியன்) பங்களித்தது.

மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி (GDP),வேலைவாய்ப்பு மற்றும்2021இல் அரசாங்கம் பெற்ற வருவாய்ஆகியமூன்று முக்கிய தாக்கங்களை இணைத்து, இந்திய பொருளாதாரம் மற்றும் சமுதாயத்திற்கு ரெக்கிட் கொண்டு வரும் மதிப்பை அறிக்கை[2]மதிப்பிடுகிறது:

அறிக்கையின் மற்ற சிறப்பம்சங்களில் உள்ளடங்குபவை:

  • உயர் GDPமல்டிப்ளையர் –ரெக்கிட்,GDPமல்டிபிளையர் 5 ஐக் கொண்டுள்ளது, இது இந்தியாவில் உள்ள இரசாயன மற்றும் மருந்து உற்பத்திசெய்யும் சராசரி நிறுவனத்தை விட கிட்டத்தட்ட இரண்டுமடங்காகும். அதாவது 2021 ஆம் ஆண்டில் GDPயில்ரெக்கிட்டால் உருவாக்கப்பட்ட ஒவ்வொரு ரூ. 1 மில்லியனுக்கும், அதனுடைய உள்ளீடுகள் மற்றும் ஊதியங்களுக்கான அதன் செலவு உள்ளூர் பொருளாதாரத்தில் ரூ.1.5 மில்லியனைத் தூண்டியது.[3]
  • ஆதரவு வழங்கல் சங்கிலி – ரெக்கிட்டின் உள்ளூர் கொள்முதலில் 95%,இந்தியாவில் உள்ள சப்ளையர்களிடம் இருந்து பெறப்பட்டது.
  • வேலைவாய்பை உருவாக்குபவர்– இந்தியாவில்ரெக்கிட்டின்வேலைவாய்ப்புபெருக்கம்21[4]ஆகும், இதுதேசியசராசரியைவிடகிட்டத்தட்ட6மடங்குஅதிகம்.

ரெக்கிட் போன்ற ஒரு பெரிய மற்றும் வெற்றிகரமான உலகளாவிய நிறுவனம் இந்தியப் பொருளாதாரம், வேலை வாய்ப்புகளை ஆதரித்தல், பொது சுகாதாரத்தை மேம்படுத்துதல் மற்றும் நாடு முழுவதும் சமூக வளர்ச்சியை முன்னேற்றுதல்ஆகியவற்றில் செய்யக்கூடிய குறிப்பிடத்தக்க பங்களிப்பை எங்கள் ஆராய்ச்சி நிரூபிக்கிறது,”என்று ஆக்ஸ்போர்டு எகனாமிக்ஸின் தலைமை நிர்வாக அதிகாரி அட்ரியன் கூப்பர்கூறினார். ரெக்கிட் உள்ளூர் மக்களிடையே மிக உயர்ந்த தரமான சுகாதாரம், ஆரோக்கியம் மற்றும் ஊட்டச்சத்துக்கான சமூக அணுகலை மேம்படுத்துவதில் முதலீடு செய்துள்ளது.”

ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாடு (ஆர்&டி) முயற்சிகள், அதன் பணியாளர்களை மேம்படுத்துதல் மற்றும் பாலின சமத்துவத்தை ஊக்குவித்தல் மற்றும் உள்ளூர் சமூகங்கள் ஆரோக்கியமான மற்றும் சுகாதாரமான வாழ்க்கையை நடத்துவதற்கு ஆதரவளிப்பதை,இந்தியாவில் பரந்த சமூக மேம்பாட்டிற்கு ரெக்கிட்டின் பங்களிப்பை அறிக்கை எடுத்துக்காட்டுகிறது.

ரெக்கிட்டின்தலைமைநிர்வாகஅதிகாரிலக்ஷ்மன்நரசிம்மன்கருத்துத்தெரிக்கையில். இந்தியாவில்உள்ள எங்களின்வலுவானவேர்கள்மற்றும்இங்கே நிருவியுள்ள உலகின்முன்னணிR&D மற்றும்IT வசதிகளைப் பற்றிநாங்கள்மிகவும்பெருமிதம்கொள்கிறோம்.எங்கள்வணிகத்திற்கானதிறமைக்குஇந்தியாசிறந்தஆதாரமாகஇருப்பதுமற்றும்உள்ளூர்விநியோகச்சங்கிலிஎங்கள்வெற்றிக்குமுக்கிய காரணமாகும். அரசாங்கத்தின்மேக்இன்இந்தியாபிரச்சாரத்திற்குஏற்ப, ரெக்கிட்டின்உள்ளூர்கொள்முதலில்95% இந்தியசப்ளையர்களிடம்இருந்து பெறப்படுகிறது.

ரெக்கிட்டின் தெற்காசியாவின் SVPகௌரவ் ஜெயின் கருத்துத் தெரிவிக்கையில்:1934 முதல் இந்திய குடும்பங்களின் அங்கமாக உள்ள நாங்கள்,இந்தியாவின் 75வது சுதந்திர தின கொண்டாட்டங்களுக்கு முன்னதாக இந்த அறிக்கையை வெளியிடுவதில் மகிழ்ச்சியடைகிறோம். ஆக்ஸ்போர்டின் சுதந்திரமான மதிப்பீடு இந்த வலுவான பாரம்பரியத்தை கட்டியெழுப்புவதற்கான எங்களுடைய அர்ப்பணிப்பை அடிக்கோடிட்டுக் காட்டுகிறது. வரும் ஆண்டுகளில் இந்தியாவின் பொருளாதார வளர்ச்சி, வேலை வாய்ப்புகள் மற்றும் சமூக சவால்களைத் தீர்ப்பதற்கு ஆதரவளிக்க நாங்கள் காத்திருக்கிறோம்.”

ரெக்கிட், இந்திய அரசு, அரசு சாரா நிறுவனங்கள் (NGOக்கள்), தொழில் சங்கங்கள் மற்றும் பிற அமைப்புகளுடன் சமூக சவால்களைச் சமாளிக்க கூட்டு சேர்கிறது. இந்தியாவில் அதன் முக்கிய சமூக அக்கறைத்திட்டங்கள் பின்வருமாறு:

  • டெட்டால் பனேகா ஸ்வஸ்த் இந்தியா பிரச்சாரம்,இதுமக்களின் ஆரோக்கியம்மற்றும் சுகாதாரம் தொடர்பான நடத்தைகளை மேம்படுத்துவதற்காக செயல்படுகிறது, இது 2014 இல் தொடங்கப்பட்டதிலிருந்து 116 மில்லியன் மக்களைச் சென்றடைந்துள்ளது.
  • டெட்டால் பள்ளி சுகாதாரக் கல்வித் திட்டம், குழந்தைகளுக்கு கை கழுவுதல் போன்ற சுகாதார நடத்தைகளைக் கற்பிக்கிறது மற்றும் 20 மில்லியன் குழந்தைகளுக்கு, வீடு, பள்ளி, சுற்றுப்புறங்களில், தனிநபர் மற்றும் நோயின் போது -ஆகியஐந்துமுக்கியமானசுகாதாரஅமைப்புகளைப்பற்றிக்கற்பித்துள்ளது.
  • ரீச் ஈச் சைல்டு புரோகிராம்இது ஊட்டச்சத்து குறைபாட்டிலிருந்த 6,500குழந்தைகளை இறப்பு மற்றும் நோயிலிருந்து காப்பாற்றியுள்ளது.
  • ஹார்பிக் வேர்ல்ட் டாய்லெட் காலேஜ் புரோகிராம்,இந்தியாவின் துப்புரவுத் தொழிலாளர்களுக்கு அதிக பொருளாதார வளம், அதிகரித்த கண்ணியம் மற்றும் பாதுகாப்பான பணிச்சூழலை வழங்குகிறது, இது 15,800தொழிலாளர்களுக்குப் பயிற்சி அளித்துள்ளது.

https://www.reckitt.com/sustainability/purpose-led-brands/the-economic-impact-of-reckitt-in-india/  

About Reckitt:

Reckitt* exists to protect, heal and nurture in the relentless pursuit of a cleaner, healthier world. We believe that access to the highest-quality hygiene, wellness and nourishment is a right, not a privilege.

Reckitt is the company behind some of the world’s most recognisable and trusted consumer brands in hygiene, health and nutrition, including Air Wick, Calgon, Cillit Bang, Clearasil, Dettol, Durex, Enfamil, Finish, Gaviscon, Harpic, Lysol, Mortein, Mucinex, Nurofen, Nutramigen, Strepsils, Vanish, Veet, Woolite and more.

Every day, more than 20 million Reckitt products are bought globally. We always put consumers and people first, seek out new opportunities, strive for excellence in all that we do and build shared success with all our partners. We aim to do the right thing, always.

We are a diverse global team of c. 40,000 colleagues. We draw on our collective energy to meet our ambitions of purpose-led brands, a healthier planet and a fairer society.  Find out more, or get in touch with us at www.reckitt.com

* Reckitt is the trading name of the Reckitt Benckiser group of companies

[1]இது ஒவ்வொரு ரெக்கிட் பணியாளரால் உற்பத்தி செய்யப்படும் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் சராசரி மொத்த மதிப்பு சேர்க்கப்பட்ட பங்களிப்பாக அளவிடப்படுகிறது.

[2]மாடலிங் ஆக்ஸ்போர்டு எகனாமிக்ஸின் பெஸ்போக் குளோபல் சஸ்டைனபிலிட்டி மாடல் (ஜிஎஸ்எம்) மூலம் ஆதரிக்கப்படுகிறது, இது ஒரு நிறுவனத்தின் பொருளாதார தாக்கத்தை நேரடி தாக்கம், மறைமுக தாக்கம் மற்றும் தூண்டப்பட்ட தாக்கம் ஆகிய மூன்று முக்கிய சேனல்களில் பகுப்பாய்வு செய்கிறது.

[3]மொத்த GDP தாக்கம் நேரடி GDP பாதிப்பை விட 2.5 மடங்கு அதிகம். வேறு வார்த்தைகளில் கூறுவதானால், 2021 இல் ரெக்கிட் உருவாக்கிய ஒவ்வொரு  ரூபாய் 1மில்லியன் ஜிடிபிக்கும், உள்ளீடுகள் மற்றும் ஊதியங்களுக்கான அதன் செலவு நாடு முழுவதும் மேலும் ரூ. 1.5 மில்லியன் ஜிடிபியைத் தூண்டுகிறது.

[4]2021 ஆம் ஆண்டில் ரெக்கிட் இந்தியாவின் வேலைவாய்ப்பு பெருக்கல் 21 ஆகும், அதாவது ரெக்கிட்டில் உள்ள ஒவ்வொரு 100 வேலைகளும் இந்தியப் பொருளாதாரத்தின் பிற பகுதிகளில் 2,000 வேலைகளை ஆதரித்தன.

About expressuser

Read All Posts By expressuser